Anasayfa Proje Hakkında
  • anasayfa 1
  • anasayfa 2
  • anasayfa 3
Proje Hakkında PDF Yazdır e-Posta
TÜRK BİLİM ADAMLARININ HAZIRLADIKLARI RESİMLİ TÜRKİYE FLORASI PROJESİ CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL'ÜN HİMAYESİNDE

Dünyada sayılı zengin bitki örtüsüne sahip olan memleketimizin Florasının tüm ayrıntılarıyla, bilimsel nitelikte ilk kez Türkçe olarak yazılması amacıyla Flora Araştırmaları Derneği çatısı altında büyük bir proje başlatıldı. Türk botanikçilerin bu amaçla biraraya gelerek, 20 cilt tutacak ve 2023 yılında tamamlanacak araştırma ve yazım projesini Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül himayeleri altına aldılar.

Cumhurbaşkanımızın davetiyle 22 Mayıs 2009 tarihinde, Çankaya Köşkünde bu amaçla yapılacak tanıtım toplantısına ilgili devlet erkanı ile bilim adamları, çevre konularına duyarlı yazarlar, sanatçılar, iş adamları ve medya mensupları davetli.
Bugüne kadar sadece 2 yabancı bilim adamının, birisi 19 yüzyıl, diğeri de 20. yüzyılın 2. yarısında yazdıkları Türkiye Florası hakkında Türkçe toplu halde yazılıp basılmış bilimsel kaynak bulunmuyor. Bugüne kadar münferit olarak sürdürülen Türkiye bitki örtüsü üzerindeki yoğun araştırma ve yayın faaliyetleri, Türkiye Florası'nın toplu halde güncellenmesi ve yeniden yazılmasını önemli bir ihtiyaç haline getirmiştir. Ayrıca anılan 2 eserin yabancı dilde olması da Türkçe kaynaklara ihtiyaç duyanlar için sorun teşkil ediyor.

TÜRKİYE FLORASI, Türkiye Cumhuriyeti siyasi sınırları içindeki bitki örtüsünü kapsayan İLK TÜRKÇE TEMEL ESER olacak.
İlk cildinin 2010 yılı sonuna yayımlaması öngörülen çalışma, her yıl birkaç cilt halinde yayımlanarak devam edecek ve 20. cildi Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'de tamamlanacak. Bütün Avrupa ülkelerinde o ülkeye özgü (endemik) bitki türü sayısı toplamı 3000'ken, ülkemizde bu sayının 3.500 'e yakın olması Türkiye'nin bu çalışmasının önemini ortaya koymakta. Ayrıca bitkilerin tarım, orman, gıda, ilaç, kozmetik gibi sanayilerin temel girdilerini oluşturması nedeniyle, bunlar üzerindeki araştırmalar doğrudan ekonomik gelişmeye katkıda bulunuyor.

Projeye ilişkin daha geniş bilgi ekteki özet açıklamada yer almaktadır.

argaiv1993

RESİMLİ TÜRKİYE FLORASI PROJESİ ÖZET AÇIKLAMA

İHTİYAÇ: Yüksek bilimsel nitelikli, yeni bir ulusal Flora'nın yazılması ihtiyacı pek çok Türk botanikçi tarafından zorunluluk olarak görülmektedir. Yeni bulgular hızla birikmektedir. Türkiye bitki örtüsü üzerindeki yoğun araştırma ve yayın faaliyetleri, Türkiye Florası'nın güncellenmesi ve yeniden yazılmasını önemli bir ihtiyaç haline getirmiştir. Ayrıca ulusal planlar ve uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükler de bu ihtiyacı pekiştirmektedir.

TÜRKİYE FLORASI, Türkiye Cumhuriyeti siyasi sınırları içindeki bitki örtüsünü kapsayan İLK ESER olacaktır.
ÜLKÜ: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bitkileri kapsayan çağdaş ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir Türkçe Flora'nın Türk botanikçilerinin önderliğinde yazılarak, Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü olan 2023 yılında tamamlanıp, Türk halkının hizmetine sunulmasıdır.

AMAÇ: Türkiye Florası'nın yazılmasıyla ülkemizde yetişen bitkilerin, halkımıza tanıtılması, korunması ve sürdürülebilir kalkınmada bilgece kullanılmasının sağlanmasıdır. Türk botanikçilerinin önderliğinde, yüksek bilimsel niteliğiyle belirgin "Türkiye Florası"nın hazırlanması yoluyla,

i. Dünya'daki canlılığın devamının gerçek ve tek garantisi olan bitkilerin önemi ve değeri hakkında özellikle Türk kamuoyu bilgisini arttırmak;

ii. Türkiye'nin zengin bitki örtüsü hakkında, bilimsel araştırmaları ve eğitimi, iyi belgelenmiş koleksiyonlar oluşturarak 'ulusal bir botanik bahçesi ve herbaryum (Kurutulmuş örneklerin saklandığı bitki müzesi) marifetiyle teşvik etmek;

iii. Türkiye'deki bitkisel çeşitliliği, endemik, ender ve tehdit altındaki bitkileri koruyarak desteklenmesine katkıda bulunmak;

iv. Sistematik botanik bilimindeki çağdaş gelişmeleri izleyen, böyle gelişmelere önder olan, ülkemizdeki botanik bahçelerinin kurulmasında ve yapılandırılmasında, bu yolla kamuoyunun aydınlatılmasında çok önemli görevler yapacak olan bitki sistematikçileri yetiştirmek.

HEDEF KİTLE (NİHAİ KULLANICILAR): "Flora", yapısı gereği sistematik, taksonomi ve floristik alanında çalışan öğrencilere ve profesyonel araştırmacılara hitap edecektir. Başlıca alıcıların yerli ve yabancı bilimsel kurumlar olacağı beklenmektedir. Yine de biyologlar, ziraatçiler, ormancılar, eczacılar, ekologlar, çevre planlamacılar ve koruma organizasyonları, doğa meraklıları, hekimler ve diğer ilgililer bu eserin kullanıcı kitlesi olacaktır.

MEVCUT DURUM: Şimdiye kadar Türkiye Florasını kapsayan iki eser yayınlanmıştır: E. Boissier "Flora Orientalis" (1867-1888); P.H.Davis "Flora of Turkey and the East Aegean Islands" (1965-1985) ve iki ek cilt (1988 ve 2000).

FLORA'NIN ANA ÖZELLİKLERİ: Eser Türkçe yayınlanacak, ancak İngilizce versiyonu da olacaktır.
Ülkemiz bitkileri ile ilgili taksonomik, yayılış ve etnobotanik ve diğer bilimsel konularda güncelleştirilmiş bilgileri kapsayacaktır.
Resimli olacaktır.

Flora Projesinde esas çalışmacılar Türk Botanikçileri olmakla birlikte, gerektiğinde yurt dışı kaynaklarından ve kişilerden de destek alınacaktır.

FLORA YAZIMININ ÖRGÜTLENME BİÇİMİ: Çalışmalar Flora Araştırmaları Derneği çatısı altında yürütülecektir. Bu dernek kâr amacı gütmeyen gönüllü bir kuruluştur. Kamu kuruluşlarının, özel şirketlerin veya derneklerin bağışlarıyla projeye mali destek sağlayacaktır. Ayrıca "Türkiye Florası Projesi'nin" genel selametinden sorumlu olacaktır.

Türkiye Florası yazımı işini yürütecek bir "Editörler Kurulu" teşkil edilmiştir. Bu kurul Dernek tarafından belirlenecek "Bilim Kurulu"nun doğal üyesidir. Bilim Kurulu hedeflenen tüm çalışmayı, temel aktiviteleri ve basımı planlayarak Editörler Kurulu'na yardımcı olacaktır.

TÜRKİYE FLORASI'NIN YAZIM DÜZENİ: Yeterli kaynak sağlandığı taktirde ilk cildin 2010 yılı sonunda yayınlanması; 20 cilt olması düşünülen Flora'nın son cildinin ise Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında yayınlanıp projenin bitirilmesi planlanmaktadır.

PROJE MERKEZİ: Ülke Flora'ları, ULUSAL BOTANİK BAHÇELERİ'nde yazılır. Nitekim yukarıda 20 yüzyılın ikinci yarısında yazıldığından söz edilen Türkiye Florası, İskoçya'da Edinburgh Kraliyet Botanik Bahçesinde yazılmıştır.

Ancak ülkemizde henüz bir Ulusal Botanik Bahçesi kurulamadığı için, Proje Merkezi şimdilik Hacettepe Üniversitesi olacaktır. Yaklaşık 15 yıl kadar sürmesi düşünülen yazım süresi içinde Ulusal Botanik Bahçesi kurulduğunda, merkez bu kuruluşa taşınacaktır.